کاتالوگ بیسیم GP338,کاتالوگ بیسیم GP338,واکی تاکی

کاتالوگ بیسیم GP328

کاتالوگ بیسیم GP338

کاتالوگ واکی تاکی مجاز TB

کاتالوگ واکی تاکی مجاز میدلند

پروانه عمومی و ضوابط فنی بهره¬برداری از تکه باند فرکانسی ۵/۴۳۳– ۰۵/۴۳۳ مگاهرتز توسط بیسیم های دستی کم توان در سرویس متحرک خشکی (LPD433)

برای دریافت کاتالوگ بیسیم و دفترچه راهنمای بیسیم ، واکی تاکی بر روی لینک ها کلیک نمایید .