آیا از ضوابط نصب دکل در تهران اطلاع دارید؟

ضوابط نصب سایت، آنتن و دکل در شهر تهران
مصوب ۱۳۹۴/۰۹/۲۹

 

مقدمه ضوابط نصب دکل در تهران:

در اجرای ماده شانزدهم (۱۶) مصوبه «ساماندهی دکل‌ها، آنتن‌ها و ایستگاه‌های ارتباط رادیویی در شهر تهران» ـ ابلاغی به شماره ۴۲۳۷/۱۵۷۵/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۰/۴/۷ و بر اساس قوانین و مقررات شهرسازی و منظر شهری، استانداردهای بین‌المللی و مطالعات تطبیقی، با هدف ساماندهی استقرار، نصب جدید، جابجایی، جایگزینی، تغییر شکل، استانداردسازی (ساختمانی – الکتریکی – مکانیکی – الکترومغناطیسی) و کاهش تعداد دکل‌هایی که در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران نصب شده‌اند و یا در آینده نصب خواهند شد و به‌ منظور استفاده حداکثری از سایت شیرینگ (site sharing) و همچنین رعایت اصول مبلمان شهری، حفظ زیبایی سیمای شهری، حفظ محیط‌زیست و سلامت شهروندان، ضوابط نصب سایت، آنتن و دکل در شهر تهران به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

ماده یکم (۱): تعاریف:

دکل: سازه‌ای عموماً فلزی که از یک یا چندپایه و یک بدنه تشکیل شده و در این مصوبه سازه محل نصب یک یا چند آنتن تلقی می‌شود.

سازه جایگزین دکل: هرگونه سازه فلزی و یا غیرفلزی که فراهم‌کننده ارتفاع لازم برای نصب آنتن باشد. (مانند پایه پل‌های بلند)

آنتن: قطعه بیرونی که بر روی دکل (یا سازه جایگزین دکل) نصب می‌گردد و وظیفه ارسال و یا دریافت امواج الکترومغناطیس را بر عهده دارد (اعم از پانل، میله‌ای، بشقابی، یاگی، صفحه‌ای، سقفی و غیره).

ملحقات آنتن: هرگونه وسیله و یا سازه کمکی که به استقرار آنتن و یا انتقال سیگنال‌ها از آنتن و یا به آنتن کمک می‌کند. (مانند: فیدر، لدر، جامپر، کانکتور، سکوی نصب و غیره)

ایستگاه (سایت): هر نوع فضای نصب تجهیزات مخابراتی که در اختیار اپراتور بوده و محل استقرار دکل و آنتن نیز می‌باشد. (اعم از فضای باز (green field)، پشت‌بامی (roof top)، دیواری (wall mounted)، درون ساختمانی (in building) و غیره)

اپراتور: هر شخص حقوقی دارنده پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که به‌موجب آن، مجاز به تأسیس (یا بهره‌برداری) از سایت، دکل و آنتن می‌باشد، در این مصوبه تأسیس کننده یا (بهره‌بردار) سایت، دکل و آنتن نامیده می‌شود.

کارگروه: منظور از کارگروه صدور مجوز فعالیت سایت، دکل و آنتن موضوع ماده یازدهم (۱۱) مصوبه «ساماندهی دکل‌ها، آنتن‌ها و ایستگاه‌های ارتباط رادیویی در شهر تهران» ـ ابلاغی به شماره ۴۲۳۷/۱۵۷۵/۱۶۰ مورخ ۷/۴/۹۰ می‌باشد.

سیستم انتقال ایستگاه: خطوط ارتباطی که ایستگاه رادیویی متعلق به اپراتور را به هسته (core)، سوییچ، کنترل‌کننده، ایستگاه رادیویی دیگر، ایستگاه جمع کننده واسط (hub site) و غیره متصل می‌کند.

ساماندهی: نصب، اشتراک‌گذاری، جمع‌آوری، جایگزینی، تغییر شکل، یا اصلاح هرگونه «سایت، دکل و-آنتن» اشکال سایت‌های رادیویی: در این مصوبه به ۳ نوع سیستم سایت، دکل و آنتن اشاره گردیده که هر شکل دیگر سایت‌های رادیویی به یکی از انواع «پشت‌بامی»، «زمینی» یا «میکرو bts» مطابقت داده خواهد شد.

۱-وضعیت ترکیبی سه‌بعدی سایت:

* زمینی (green field)

* پشت‌بامی (roof top)

* میکروسایت

۲-وضعیت ترکیبی سه‌بعدی دکل:

* مهاری

* خود ایستا (چندپایه)

* خود ایستا (مونوپل)

* دیواری

* سکو (platform)

۳-وضعیت ترکیبی سه‌بعدی آنتن:

* سکتورال – شبکه سلولی

* نقطه ‌به‌ نقطه – ارتباط رادیویی p2p

* همه جهته (omni) – پخش، بیسیم

* سایر

سایت پشت‌بامی (roof top): از سازه موجود (ساختمان) برای ایجاد ارتفاع به‌منظور نصب آنتن استفاده می‌شود.

سایت زمینی (green field): به‌وسیله نصب دکل ارتفاع لازم برای نصب آنتن فراهم می‌شود.

ارتفاع آنتن: ارتفاع نقطه نصب آنتن از سطح زمین.

ارتفاع دکل: فاصله پایه دکل تا بالاترین نقطه سازه دکل.

ارتفاع ساختمان: ارتفاع سطح پشت‌بام ساختمان تا سطح زمین.

اشتراک‌گذاری (share): به شرایطی که دو یا چند اپراتور، یک سایت و یا حداقل دکل آن را مورد استفاده مشترک قرار دهند، اشتراک‌گذاری گفته می‌شود.

هم سایت (co-site): به شرایطی که دو یا چند اپراتور در یک نقطه اقدام به تأسیس سایت کرده ولی از دکل‌های جداگانه‌ای استفاده کنند، هم سایت گفته می‌شود.

آنتن مشترک: آنتنی که از نظر سازه‌ای یک قطعه واحد به شمار می‌رود، ولی محدوده عملیاتی آن بیش از یک باند فرکانسی بوده و ممکن است بیش از یک کانکتور داشته باشد.

تک کاربر: وضعیتی که در آن یک اپراتور (با یک پروانه ارائه سرویس مخابراتی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشخص) اقدام به احداث سایت و یا بهره‌برداری از دکل می‌نماید.

چند کاربر: وضعیتی که در آن دو یا چند اپراتور (با پروانه‌های ارائه سرویس مخابراتی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مختلف) و یا یک اپراتور با داشتن دو یا چند پروانه ارائه سرویس مخابراتی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام به احداث سایت یا بهره‌برداری از دکل می‌نمایند.

مراکز حساس جمعیتی: این مراکز مطابق با تبصره ذیل ماده نهم (۹) مصوبه «ساماندهی دکل‌ها، آنتن‌ها و ایستگاه‌های ارتباط رادیویی در شهر تهران» ـ ابلاغی به شماره ۴۲۳۷/۱۵۷۵/۱۶۰ مورخ ۷/۴/۹۰ شامل نقاط دارای تراکم جمعیتی و آسیب‌پذیر از قبیل مراکز بهداشتی و درمانی، آموزشی، توان‌بخشی، بازپروری و غیره به تشخیص مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند.

مناطق غیرمسکونی: شامل مناطق و محدوده‌هایی که در طرح تفصیلی شهر تهران به‌عنوان مناطق با کاربری‌های غیرمسکونی از قبیل تجاری، اداری، صنعتی و غیره در نظر گرفته شده‌اند.

ماده دوم (۲): اولویت‌ها:

کلیه راهبردها و روش‌های این مصوبه ضمن رعایت کامل اصل «تشویق و ترغیب توسعه ارتباطات مخابراتی» مشتمل بر اولویت‌های چهارگانه ذیل می‌باشد:

الف) سلامت شهروندان، استحکام سازه‌ها

ب) سلامت شهروندان، تأثیر امواج الکترومغناطیسی

ج) حفظ و توسعه زیبایی محیط زندگی شهری

د) حفظ و توسعه مبلمان شهری

ماده سوم (۳): مدل ارزیابی، الزامات عمومی و شرایط مختصات صدور مجوز:

الف ـ مدل ارزیابی: مدل ارزیابی سایت، دکل و آنتن برای صدور مجوز نصب در محدوده شهر تهران به شرح جدول پیوست شماره یک

می‌باشد.

ب ـ الزامات عمومی:

۱- رعایت قوانین شهرسازی در تهیه طرح‌های توسعه شبکه رادیویی توسط اپراتورها

۲- پیاده‌سازی و تطبیق مفاهیم محیطی بر طرح‌ها با رویکرد حداقل نمودن اثرات محیطی با ارائه بهترین

راه‌حل‌ها و طرح‌ها

۳- در صورت انتخاب سایت در پشت‌بام‌ها رعایت موارد زیر الزامی است:

۳-۱- بافت فرسوده نباشد.

۳-۲- ساختمان‌های تجاری و اداری نسبت به مسکونی اولویت دارد.

۴- استفاده از سایت مشترک بین اپراتورها و پرهیز از احداث سایت جدید در مجاورت سایت‌های منصوبه

۱-۴- کلیه اپراتورها مکلف‌اند نسبت به ارائه امکان نصب آنتن بر روی دکل‌های موجود به‌صورت مشترک (site sharing) اقدام نمایند.

۵- دکل و سایر تجهیزات باید به‌گونه‌ای بر روی ساختمان نصب شوند که حوادث غیرمترقبه ازجمله زلزله

و بادهای شدید تأثیری در ساختمان نداشته باشد.

۶-قبل از نصب تجهیزات می‌بایست محاسبات سازه‌ای برای ارزیابی توان تحمل سازه در مقابل نیروهای ناشی

از نصب تجهیزات و همچنین تأثیر آن در مقابل زلزله و عملکرد کلی ساختمان مورد ارزیابی قرار گیرد.

۷- در محاسبه و اجرای پی دکل‌ها، توجه به وزش باد مستمر، واژگونی و لهیدگی و رعایت استانداردهای ملی

و مباحث ششم، هفتم، نهم و دهم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

۸- از آنجایی که نصب دکل و آنتن و تجهیزات مربوطه، احتمال برخورد صاعقه با ساختمان و فضای محل نصب

را افزایش می‌دهد، لذا می‌بایست سیستم برق‌گیر متناسب طراحی شده و با رعایت استاندارد ملی، هدایت

کابل‌های حامل جریان صاعقه از مسیرهای مطمئن و امن صورت گیرد.

۹- تجهیزات سایت می‌بایست در مکان‌های پوششی و مستتر استقرار یابد.

۱۰- از افزودن عناصر و المان‌های اضافی به سازه دکل خودداری گردد.

۱۱- کابل‌ها و سیم‌های مربوط از نمای عمومی اختفاء گردد.

۱۲- از ایجاد حصارهای نامتعارف از قبیل سیم‌های خاردار، نرده‌های نامنظم در اطراف سایت خودداری گردد.

۱۳- بهره‌برداران مخابراتی و ارتباطی موظف به اجرای کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی و زیباسازی (مطابق پیوست شماره ۲) می‌باشند. به‌منظور رعایت حقوق شهروندی و مسئولیت اجتماعی در طراحی، مکان‌یابی و استقرار اولیه سایت، انجام اقدامات ذیل الزامی است:

۱۳-۱- ارزیابی صحیح از مشخصات منطقه مربوط (ارزیابی از مشخصات چشم‌انداز)

۱۳-۲- ارائه طرح زیباسازی به‌صورت کلی و سه‌بعدی

۱۳-۳- انتخاب مواد مرغوب، پایدار و زیبا در ساخت دکل‌ها

۱۳-۴- پرهیز از قرار گرفتن دکل‌ها و آنتن‌ها در خط آسمان

۱۳-۵- خودداری از جانمایی دکل‌ها و آنتن‌ها در معرض دید بناهای تاریخی با هویت و باارزش در سطح شهر

۱۳-۶- پرهیز از جانمایی دکل‌ها و آنتن‌ها در مقابل احجام، نمادها، المان‌ها، نقاشی‌های دیواری، آب‌نماها، تابلوهای تبلیغاتی و فضاها و مکان‌های نورپردازی شده در سطح شهر

۱۳-۷- خودداری از جانمایی دکل‌ها و آنتن‌ها در داخل و یا نزدیکی میادین و فلکه‌ها

۱۳-۸- خودداری از نصب دکل‌ها و آنتن‌ها در مسیر تردد شهروندان و عرض پیاده‌روها و پرهیز از ایجاد اختلال در تردد عابرین پیاده

۱۳-۹- پرهیز از ایجاد تغییر در بافت محلات به‌واسطه نصب دکل و آنتن

۱۴-دیدگاه شهرسازی لازم در طراحی توسط اپراتورها تحت تأثیر شرایط سایت، محدودیت‌های فنی، چشم‌اندازها و نیازهای ظرفیتی آن‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که:

۱۴-۱- نصب دکل‌ها در فضای باز به حداقل برسد.

۱۴-۲- در صورت امکان در کلیه سایت‌ها، دکل و مکان مشترک (site sharing) به کار گرفته شود.

۱۴-۳- نصب روی ساختمان‌ها و سازه‌های موجود جایگزین دکل‌ها شود.

۱۴-۴- استتار سایت و اختفای کامل تجهیزات به‌عنوان اصل غیرقابل اغماض اجرای سایت مدنظر قرار گیرد.

۱۴-۵- استفاده از تجهیزات با اندازه‌های کوچک به کمک تکنولوژی‌های جدید مدنظر قرار گیرد.

۱۴-۶- استفاده از تکنولوژی ibs جهت پوشش‌دهی مناسب در ساختمان‌هایی که در آن‌ها شرایط نصب وجود دارد.

۱۴-۷- شهرداری تهران موظف است در راستای تسهیل اجرای این مصوبه و اجرای مصوبه «ساماندهی دکل‌ها، آنتن‌ها و ایستگاه‌های ارتباط رادیویی در شهر تهران» ـ ابلاغی به شماره ۴۲۳۷/۱۵۷۵/۱۶۰ مورخ ۷/۴/۹۰ نسبت به واگذاری فیبرهای نوری در اختیار، بنا به درخواست شرکت ارتباط مشترک شهر همکاری لازم را معمول نماید.

۱۵- کلیه طرح‌های زیباسازی (برابر پیوست زیباسازی) و با نظر کارگروه صدور مجوز فعالیت سایت، دکل و آنتن می‌بایست تأیید و اجرایی شوند.

۱۶- رعایت استانداردهای بهداشت الکترومغناطیسی الزامی است و کنترل و اندازه‌گیری شدت میدان الکتریکی (e) و مغناطیسی (h) پس از نصب و راه‌اندازی و اطمینان از تطابق پارامترهای سیستم اجراشده با موازین استاندارد، می‌بایست توسط اپراتور حداکثر یک هفته پس از راه‌اندازی انجام گیرد.

۱۷- نصب تابلوی مشخصات فنی در سایت‌ها، نام سازمان یا شرکت کاربر، شماره ثبت و هشدار خطر برق‌گرفتگی و نصب سایر علائم ضروری بر روی دکل الزامی است.

۱۸- اپراتورها می‌توانند به‌منظور کاهش اثرات محیطی نصب دکل از ساختمان‌ها و سازه‌های موجود به شرح ذیل استفاده نمایند:

۱۸-۱- ساختمان‌ها و برج‌های تجاری و اداری

۱۸-۲- برج‌ها و منابع هوایی آب

۱۸-۳- پل‌های غیرهمسطح و پل‌های عابر پیاده

۱۸-۴- دکل‌های برق

۱۸-۵- سایر سازه‌های بلند که نصب آنتن بر روی آن‌ها منع قانونی نداشته باشد

۱۹- بهره‌برداران و کاربران ایستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی مکلفند کلیه ایستگاه‌های مذکور را تحت پوشش بیمه کامل ناشی از تمام خطرات و مسئولیت‌های مدنی در قبال کارکنان و اشخاص ثالث قرار دهند.

۲۰- مکان‌یابی سایت‌های زمینی با توجه به محل‌های کم تردد شهر، دارای حریم سبز، دور از بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی و مراکز آموزشی و اماکن مسکونی و ضمن رعایت کلیه نکات ایمنی و استانداردهای لازم از

جمیع جهات (بهداشتی، فنی و غیره) و همچنین رعایت دید و منظر شهر انجام گردد.

۲۱-شهرداری تهران موظف است در راستای اجرای ماده نهم (۹) مصوبه «ساماندهی دکل‌ها، آنتن‌ها و ایستگاه‌های ارتباط رادیویی در شهر تهران» ـ ابلاغی به شماره ۴۲۳۷/۱۵۷۵/۱۶۰ مورخ ۷/۴/۹۰ ظرف مدت شش (۶) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه نسبت به ارائه لایحه طرح جامع مکان‌یابی دکل‌ها، آنتن‌ها و ایستگاه‌های ارتباط رادیویی اقدام نماید.

تبصره یکم (۱):

موارد استثناء از اجرای الزامات این مصوبه ضمن ارائه مدارک، در کارگروه صدور مجوز سایت، دکل و آنتن به‌ طور خاص بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود.

ج ) شرایط و مختصات:

۱- علاوه بر الزامات عمومی مندرج در جدول پیوست شماره (۱)، در مورد ایستگاه‌های فرستنده – گیرنده (bts) اپراتورهای تلفن همراه به‌طور خاص، ارتفاع دکل خودایستای زمینی در هر شرایطی نباید بیش از ۲۴ متر (از سطح زمین) برای تک کاربر و بیش از ۳۶ متر برای بیش از یک کاربر باشد.

۲- کل مساحت اشغال‌شده (footprint) توسط سایت زمینی (دکل، آنتن، تجهیزات اصلی، تجهیزات فرعی، فنس و غیره) در اماکن عمومی و فضای شهری حداکثر ۱۰ مترمربع است.(مساحت قیدشده در اجاره‌نامه ملاک عمل نمی‌باشد، مساحت واقعی اشغال‌شده ملاک عمل است و به ازای هر اشتراک‌گذاری با اپراتورهای دیگر ۴ مترمربع به مساحت مذکور اضافه می‌شود و متراژ سایت اشغال‌شده به شرح مذکور برای هر نوع سایت و دکل زمینی لازم‌الاجراست). تمام تجهیزات میکروسایت‌ها بایستی روی بدنه دکل و یا سازه جایگزین نصب شده و فضای دیگری اشغال نکنند.

۳- نصب هرگونه دکل و اتاقک تجهیزات در پیاده‌روها به‌استثنای دکل‌های میکرو سایت‌ها (مشروط به عدم سد معبر) ممنوع است.

۴- با توجه به «مجاز بودن نصب دکل زمینی در مناطق فاقد ساختمان»، رعایت حداقل فاصله (پایه) دکل جدید به شرح ذیل ضروری است:

۴-۱- ساختمان‌های مسکونی و مراکز حساس جمعیتی: ۵۰ متر

۴-۲- هر نوع دکل زمینی دیگر: حداقل ۱۰۰ متر

۵- در سایت‌های پشت‌بامی فاصله آنتن‌ها در بازه حداقل – حداکثر، جهت تابش اصلی آنتن‌ها از پنجره ساختمان‌های مسکونی مجاور می‌بایست حداقل ۳۰ متر باشد.

۶- استفاده از چراغ دکل، در داخل محدوده شهرها برای دکل‌های با ارتفاع بیش از ۲۴ متر و حریم شهرها برای دکل‌های بیش از ۹ متر ضروری است.

۷- زیباسازی ظاهر دکل و آنتن می‌بایست با موادی انجام گیرد که مجموعه سایت با بافت محیط همگون گردد. استتار یا نماسازی (camouflage) برای سایت، دکل و آنتن در تمامی سایت‌های موجود یا جدیدالاحداث ضروری است و بایستی به روش‌هایی انجام گیرد که تأثیر سایت بر چهره محیط به حداقل برسد. طرح نماسازی می‌بایست قبل از اجرا به تأیید کارگروه صدور مجوز برسد.

۸- دکل و آنتنی که به مدت شش (۶) ماه پیوسته بلااستفاده باقی بماند، متروکه تلقی شده و به ذینفع اخطار کتبی مبنی بر جمع‌آوری آن ابلاغ می‌گردد، در صورت عدم توجه به اخطار، دکل و آنتن متروکه طبق مقررات حداکثر ظرف مدت سه (۳) ماه توسط عوامل شهرداری تهران جمع‌آوری می‌شود.

۹- نصب دکل‌ها در محوطه پارک‌ها و فضای سبز علاوه بر شرایط مندرج در این مصوبه مستلزم رعایت نکات ذیل و همچنین تصویب کارگروه صدور مجوز، موضوع ماده یازدهم (۱۱) مصوبه «ساماندهی دکل‌ها، آنتن‌ها و ایستگاه‌های ارتباط رادیویی در شهر تهران» ابلاغی به شماره ۴۲۳۷/۱۵۷۵/۱۶۰ مورخ ۷/۴/۹۰ بوده و مقررات این بند ناظر و استثناء بر مصوبه «ممنوعیت احداث ابنیه در عرصه بوستان‌ها و فضاهای سبز شهر تهران و حریم آن» ابلاغی به شماره ۱۴۳۹۰/۱۶۹۳/۱۶۰ مورخ ۱۸/۷/۹۱ می‌باشد:

۹-۱- مساحت پارک حداقل ۲۰۰۰ مترمربع باشد.

۹-۲- حداقل فاصله ۸۰ متر تا محل بازی کودکان، مهدکودک‌ها و خانه‌های مستقر در حاشیه پارک‌ها رعایت شود.

۹-۳- سایت‌ها در نقاطی از پارک‌ها و فضای سبز مکان‌یابی گردند که در دید مستقیم عموم بازدیدکنندگان قرار نگیرند.

۹-۴- نصب دکل در پارک‌هایی که هم‌جوار با مراکز تئاتر شهر و موزه هنرهای معاصر (به تشخیص سازمان بوستان‌ها و فضای سبز) ممنوع است.

۹-۵- به‌ منظور جلوگیری از تخریب معابر و فضای سبز، جهت نصب دکل مکان‌هایی پیش‌بینی می‌شوند که امکان حرکت و یا استفاده از جرثقیل (جهت عملیات نصب و تجهیز و نگهداری) وجود داشته باشد.

۹-۶- پس از عملیات نصب، اپراتور موظف به رفع کلیه خسارت‌های احتمالی عمرانی، تأسیساتی و فضای سبز می‌باشد.

۹-۷- حفظ نهال، درخت، فضای سبز و محیط‌زیست شهروندان همواره بر احداث سایت، دکل و آنتن اولویت دارد.

۹-۸- رعایت بهداشت الکترومغناطیسی ایستگاه‌ها بر اساس استانداردهای مدون و ملی الزامی بوده و بر سایر ملاحظات اولویت دارد.

۹-۹- هرگونه تبلیغات تجاری و یا غیرتجاری و نورپردازی بر روی سایت، دکل و آنتن بدون اخذ مجوز قانونی از شهرداری تهران ممنوع است.

 ماده چهارم (۴):  فرآیند درخواست و مدارک لازم:

۱- فرآیند درخواست:

۱-۱- ارائه درخواست کتبی و مدارک مربوط به شرکت ارتباط مشترک شهر.

۱-۲- بررسی مقدماتی مدارک به لحاظ تکمیل بودن و عدم مغایرت با ضوابط صدور مجوز توسط شرکت ارتباط مشترک شهر انجام می‌گیرد، در صورت عدم تأیید آن، حداکثر ظرف مهلت یک (۱) هفته از تاریخ وصول درخواست، موارد به‌صورت کتبی و با ذکر دلیل به اطلاع متقاضی رسانده می‌شود. در صورت تأیید، بازدید میدانی از محل ایجاد سایت انجام می‌گیرد. کلیه مدارک، درخواست متقاضی و گزارش بازدید میدانی جهت اتخاذ تصمیم به کارگروه صدور مجوز ارائه می‌شود.

۱-۳- در صورت مطابقت مختصات درخواست و گزارش بازدید میدانی با ضوابط و مقررات، درخواست در دستور جلسه کارگروه صدور مجوز قرار می‌گیرد.

۱-۴- تصمیمات کارگروه صدور مجوز مبنی بر رد درخواست، تغییر، اصلاح یا تأیید درخواست (صدور مجوز) به‌صورت مکتوب به متقاضی اعلام می‌شود.

۲- مدارک لازم:

۲-۱- درخواست کتبی متقاضی (متقاضی می‌بایست مشمول ماده ششم (۶) و بند «ی» ماده دوم (۲) مصوبه «ساماندهی دکل‌ها، آنتن‌ها و ایستگاه‌های ارتباط رادیویی در شهر تهران» ابلاغی به شماره ۴۲۳۷/۱۵۷۵/۱۶۰ مورخ ۷/۴/۹۰ باشد.)

۲-۲- تصویر مصدق شده اساسنامه (اشخاص حقوقی)

۲-۳- معرفی نماینده تام‌الاختیار جهت پیگیری امور مربوط به درخواست (اشخاص حقوقی)

۲-۴- ارائه تصویر مصدق شده پایان کار ساختمانی معتبر (جهت ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری که روی پشت‌بام آن‌ها نصب خواهد شد)

۲-۵- آدرس و کروکی دقیق محل مورد نظر (شامل خیابان‌های اصلی و فرعی، پلاک ساختمان، کد پستی، کد نوسازی، پلاک ثبتی)

۲-۶- مشخصات فنی سایت و دکل (نقشه جانمایی دکل و سایر تجهیزات، نوع و ارتفاع دکل، محل نصب دکل و تجهیزات، تعداد، نوع، ارتفاع و جهت آنتن‌ها)

۲-۷- نام سایت

۲-۸- کد سایت

۲-۹- طول جغرافیایی سایت

۲-۱۰- عرض جغرافیایی سایت

۲-۱۱- ارائه حداقل سه قطعه عکس واضح از هر سایت که نشان‌دهنده ظاهر سایت (ساختمان)

و دکل (و یا سازه جایگزین دکل) و آنتن (یا آنتن‌ها) باشد.

۲-۱۲- نوع سیستم رادیویی نصب شده.

۲-۱۳- حداکثر توان خروجی سیستم رادیویی در نقطه تابش.

۲-۱۴- گزارش توجیهی مبنی بر عدم امکان برقراری ارتباط رادیویی مورد نظر بدون نصب دکل (سازه جایگزین)

۲-۱۵- ارائه مدارک مربوط به مالکیت یا اجاره‌نامه محضری ملک مورد اجاره

۲-۱۶- گزارش واحد فنی شرکت ارتباط مشترک شهر مبنی بر امکان و یا عدم امکان اشتراک‌گذاری با سایت‌های

موجود

۲-۱۷- ارائه تعهد متقاضی مبنی بر موافقت و همچنین پیش‌بینی، طرح و مهندسی لازم برای پذیرش نصب آنتن،

ملحقات و تجهیزات اپراتورهای احتمالی دیگری که در آینده ممکن است متقاضی اشتراک‌گذاری سایت، دکل

و آنتن باشند. مشخصات فنی و کمیت تجهیزات احتمالی اپراتور دیگر معادل تجهیزات موجود در نظر گرفته خواهد

شد. (که در مجوز یا قراردادهای تنظیم‌شده جهت هر سایت ذکر شده است)

۲-۱۸- ارائه طرح و تعهد مبنی بر انجام زیباسازی، اختفا و استتار (مطابق پیوست شماره ۲)

۲-۱۹- ارائه تأییدیه فنی طرح سازه‌ای و عمرانی هر سایت از مهندس طراح و ناظر (دارای مجوز سازمان نظام ‌مهندسی ساختمان کشور) برای اطمینان از استحکام استاتیک و دینامیک سازه‌ای سایت، دکل و آنتن و ملحقات

۲-۲۰- ارائه تأییدیه مشخصات دکل (مبنی بر مطابق بودن با الزامات فنی از قبیل قابلیت استفاده مشترک چند اپراتور، تحمل باد با سرعت ۱۲۰ کیلومتر در ساعت، زلزله و غیره) در این خصوص اپراتور ابتدا یک نسخه از اطلاعات فنی کلیه دکل‌های مورد استفاده که به تأیید سازنده رسیده است را به شرکت ارتباط مشترک شهر ارائه و سپس شرکت مذکور بر اساس درخواست‌های دریافتی و اطلاعات فوق‌الذکر پرونده سایت را تکمیل خواهد نمود.

۲-۲۱- تعهد نصب ایمن و اصولی دکل و سایر تجهیزات بر اساس طرح تأییدشده (مهر و امضا مهندس ناظر سازه دارای پروانه نظام ‌مهندسی و متقاضی اولیه)

۲-۲۲- ارائه گواهی‌های لازم در خصوص رعایت کلیه قوانین و مقررات و استانداردهای لازم ازجمله نصب ایمن و اصولی دکل و سایر تجهیزات و سیستم گراندینگ، برق، برقگیر صاعقه و عدم صعود از دکل پس از نصب توسط اپراتور (این گواهی‌ها پس از نصب تهیه و به شرکت ارتباط مشترک شهر ارائه خواهد شد)

۲-۲۳- ارائه پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

۲-۲۴- ارائه تأییدیه کلی از سازمان حفاظت محیط‌زیست مبنی بر استاندارد بودن اثرات زیست‌محیطی سایت، دکل و آنتن

۲-۲۵- ارائه تأییدیه کلی از سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر استاندارد بودن سیستم‌های مخابراتی بکار رفته و حفاظت در مقابل تشعشعات الکترومغناطیسی

۲-۲۶- ارائه تأییدیه کلی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص رعایت سلامت عمومی شهروندان

تبصره دوم (۲):

در اجرای تبصره ذیل ماده هشتم (۸) مصوبه «ساماندهی دکل‌ها، آنتن‌ها و ایستگاه‌های ارتباط رادیویی در شهر تهران» ـ ابلاغی به شماره ۴۲۳۷/۱۵۷۵/۱۶۰ مورخ ۷/۴/۱۳۹۰ در صورت عدم اظهارنظر مرجع ذی‌ربط ظرف مهلت سی (۳۰) روز و اعلام کتبی اپراتور به شرکت ارتباط مشترک شهر، شرکت موظف است پس از استعلام کتبی از مرجع ذی‌ربط در صورت تأیید عدم پاسخگویی آن مرجع، مطابق قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید.

تبصره سوم (۳):

شرکت ارتباط مشترک شهر در راستای ساماندهی سایت، دکل و آنتن‌ها در سطح شهر تهران و به‌ منظور اشتراک‌گذاری سایت‌ها، مجاز است بخشی از اطلاعات سایت‌ها را در اختیار اپراتورهای مخابراتی دیگر قرار دهد.

اطلاعاتی که مشخصاً و رسماً عنوان محرمانه داشته باشند، از این امر مستثناء خواهند بود. (مانند طول و عرض جغرافیایی سایت‌ها)

ماده پنجم (۵): اطلاعات شبکه‌ای مورد نیاز:

الف ) شرکت ارتباط مشترک شهر بر حسب نیاز مجاز است تمام و یا بخشی از اطلاعات زیر را از هر کدام از اپراتورها درخواست نماید:

۱- ارائه لیست کلیه سایت، دکل و آنتن‌های موجود متقاضی در محدوده شهر

۲- ارائه اطلاعات لایه سیستم انتقال (back haul) سایت‌ها و به‌روزرسانی سالانه آن‌ها

ب) شرکت ارتباط مشترک شهر مجاز است، چنانچه امکان اخذ مجوز و تأسیس سایت جدید در سازه‌های غیر مخابراتی موجود (مثال: دکل‌های روشنایی، ساختمان‌های دارای ارتفاع مناسب، پایه‌های پل‌های غیرهمسطح و غیره) با فاصله قابل قبول وجود داشته باشد، مراتب را به متقاضی اطلاع داده و نسبت به درخواست جانمایی مجدد اقدام نماید. همچنین اگر گزینه مناسب دیگری را برای یکی از شرایط نصب دکل – آنتن تشخیص دهد (مثال: دکل مونوپول به‌جای دکل خودایستا و یا تغییر فناوری سیستم انتقال)، در این صورت موضوع تغییر طرح را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به کارگروه صدور مجوز ارسال نماید.

تبصره چهارم (۴):

ضوابط و مقررات این مصوبه مشمول موارد ذیل نمی‌شود:

الف) آنتن گیرنده‌های تلویزیونی و ماهواره خانگی

ب) bts‌ درون ساختمانی اپراتورهای تلفن همراه

ماده ششم (۶): شرایط الزام به اشتراک‌گذاری سایت موجود به‌جای تأسیس سایت جدید:

۱- فاصله دکل پیشنهادی با سایت – دکل موجود هر اپراتور دیگری کمتر از ۱۰۰ متر باشد.

۲- امکان نصب آنتن جدید و ملحقات آن بر روی دکل موجود اپراتور دیگری فراهم باشد یا امکان تعویض دکل موجود با دکل مجاز برای نصب تجهیزات دو سرویس مختلف فراهم باشد یا امکان افزایش ارتفاع دکل تا حد مجاز وجود داشته باشد. (در سایت‌هایی که امکان «استفاده از آنتن مشترک» یا راهکارهای دیگر وجود داشته باشد، افزایش ارتفاع دکل ممنوع خواهد بود.)

تبصره ششم (۶):

در صورتی ‌که شرایط فوق برای هر کدام از دو سایت موجود در سطح شهر فراهم باشد، شرکت ارتباط مشترک شهر درخواست ادغام دو سایت موجود در یک سایت مشترک را از صاحبان سایت‌ها خواهد نمود و اپراتورها مکلف به اجرای طرح ادغام خواهند بود.

مگر آنکه طرح مذکور در کارگروه صدور مجوز با حضور نمایندگان فنی دو اپراتور ذی‌ربط مطرح گردیده و پس از ارائه دلایل متقن فنی توسط هر کدام از اپراتورها، غیر اجرایی تشخیص داده شود.

ماده هفتم (۷): ارزیابی و پاسخ به درخواست اشتراک‌گذاری سایت:

شرکت ارتباط مشترک شهر موظف است در ارزیابی امکان اشتراک‌گذاری یک سایت، دکل و آنتن کلیه مفاد ماده سوم (۳) این مصوبه را رعایت نماید و بر اساس آن به درخواست‌های متقاضیان رسیدگی نماید. فقط در صورتی ‌که موارد زیر از چارچوب‌های تعیین‌شده تجاوز نکند، سایر موارد قابل‌بررسی خواهد بود.

۱- افزایش باربر روی دکل

۲- افزایش ارتفاع دکل

۳- افزایش غیرمجاز مساحت سایت

ماده هشتم (۸):

در راستای «حذف دکل‌های قابل جایگزینی از چهره شهر» و جایگزینی آن‌ها با انواع سازه‌های دیگر شهری مانند پشت‌بام ساختمان‌ها، دیوار ساختمان‌های دارای ارتفاع مناسب، بدنه و یا پایه پل‌های مرتفع، تیرهای چراغ و یا انتقال برق، برج‌های ساعت و غیره، شرکت ارتباط مشترک شهر موظف است از اپراتورها درخواست نماید تا طرح‌های جایگزین برای دکل‌های موجود و یا جدید ارائه نمایند. اجرای طرح‌های مذکور با تأیید کارگروه صدور مجوز می‌باشد. بر اساس راهبرد «به حداقل رساندن تعداد دکل‌ها در منطقه»، شرکت ارتباط مشترک شهر پیشنهادهای واصله از اپراتورهای مخابراتی برای حذف دکل را حسن نیت اپراتور مربوط تلقی می‌نماید.

ماده نهم (۹): بازرسی و ارزیابی:

شرکت ارتباط مشترک شهر مسئولیت تهیه و به‌روزرسانی پایگاه داده سایت، دکل و آنتن شهر تهران را به عهده داشته و موظف است نسبت به ارزیابی سالانه سایت‌ها و ثبت تغییرات آن‌ها اقدام نماید.

ماده دهم (۱۰):

در شرایطی که بنا به‌ضرورت و نیازهای مخابراتی منطقه درخواست اپراتور یا متقاضی نصب سایت، دکل و آنتن با برخی از مفاد مندرج در الزامات حاضر مطابقت نداشته باشد، با گزارش شرکت ارتباط مشترک شهر،

موارد به‌ صورت خاص در کارگروه صدور مجوز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ماده یازدهم (۱۱):

هر اپراتور دارای پروانه تأسیس شبکه و ارائه سرویس مخابراتی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مکلف است در ازای دریافت مجوز نصب سایت، دکل و آنتن یا اخذ مجوز اشتراک‌گذاری سایت، دکل و آنتن با اپراتورهای دیگر از شرکت ارتباط مشترک شهر، هزینه‌های مترتب و مصوب را پرداخت نماید. هرگونه مجوز صادره از سوی شرکت ارتباط مشترک شهر برای هر سایت، دکل و آنتن حداکثر تا یک (۱) سال از تاریخ صدور اعتبار دارد و در صورت درخواست مالک سایت، دکل و آنتن، شرکت ارتباط مشترک شهر پس از بازدید مجدد از سایت و در صورت تأیید و موافقت کارگروه صدور مجوز برای سال‌های آتی متناوباً تمدید خواهد نمود.

ماده دوازدهم (۱۲):

شهرداری تهران (شرکت ارتباط مشترک شهر) مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا:

اپراتور (بهره‌بردار) از کلیه مفاد این مصوبه در خصوص ضوابط نصب سایت، دکل و آنتن در شهر تهران مطلع و همچنین نسبت به اجرای کامل مفاد آن متعهد گردد و در صورت عدم رعایت ضوابط مذکور، ایرادات قانونی مربوط را با ذکر موارد به‌ صورت مکتوب به اپراتور (بهره‌بردار) اخطار و ابلاغ نماید تا ظرف مهلت حداکثر دو هفته نسبت به رفع ایرادات قانونی و رفع نقایص اقدام گردد. در صورت انقضاء مهلت مذکور و عدم رفع ایرادات قانونی شرکت موظف است مجوز بهره‌برداری صادره را لغو و اقدام قانونی معمول نماید.

ماده سیزدهم (۱۳):

هرگونه به‌روزرسانی، تغییر، حذف و اضافه در مفاد این مصوبه منوط به تصویب شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد.

ضوابط نصب دکل در تهران

ظوابط نصب دکل در تهران

ضوابط نصب دکل در تهران

× Chat with me