نصب شبکه وایرلس توسط تیم فنی مهندسی شرکت توسعه صنعت ارتباطات سگال نوین

تیم مهندسی شرکت توسعه صنعت ارتباطات سگال نوین با طی دوره های آموزشی متفاوت در کنار سال ها سابقه آماده است تا خدمات نصب تجهیزات بی سیم Wireless را با استاندارد جهانی بشرح ذیل ارائه نماید:

امکان سنجی برقراری ارتباط رادیویی پیش از نصب تجهیزات

برنامه ریزی استفاده از کانال های رادیویی در جهت تسهیل ایجاد ارتباط رادیویی پایدار

تعیین ارتفاع پایه نصب (دکل) مورد نیاز در جهت فراهم آمدن دید رادیویی میان نقاط

تعیین نوع و بهرۀ آنتن ، توان ارسالی فرستنده ، حساسیت رادیویی گیرنده ، نوع فرکانس و مودلاسیون و غیره

تعیین زیر ساخت مورد نیاز جهت نصب تجهیزات رادیویی، مانند دکل و پایۀ آنتن مورد نیاز، اتطالات زمین مجزا برای دکل و تجهیزات رادیویی ، کابل های شبکه شیلددار برای نصب در محیط های باز با شرایط متنوع آب و هوایی و غیره

نصب فیزیکی تجهیزات رادیویی Wireless ، آنالیز طیف فرکانسی محیط و انتخاب کم نویز ترین کانال رادیویی ، ایجاد پیکربندی منطبق بر نیازهای ارتباطی ، کنترل و تنظیم قدرت خروجی دستگاه ، تنظیم پارامتر های امنیتی، تعیین سطوح مودلاسیون ارتباطی و غیره

نصب شبکه وایرلس

 در تکنولوژی Wireless به جای کابل از امواج رادیویی، مادون قرمز و مایکروویو برای انتقال اطلاعات بین دستگاه ها استفاده می گردد.

اشتراک گذاری