دسته: واکی تاکی مجاز

واکی تاکی مجاز TB
واکی تاکی مجاز

واکی تاکی مجاز TB

واکی تاکی مجاز TB در اداره ها،کارخانجات و صنایع تولیدی،شرکت خدماتی و فنی مهندسی،نصب و تاسیسات،پیمانکار ها،پروژه های ساختمانی و عمرانی،بیمارستان ها و مراکز درمانی، هتل ها،رستوران ها،تالارها،امور حراستی ،حفاظتی،امنیتی،نگهبانان محله،دانشگاه ها و مراکز آموزشی،مجتمعContinue reading